Termeni și condiții

Bine ați venit pe www.casaavramiancu.ro (“website-ul” și “aplicațiile mobile”)

P.M.C. AMIGOS SRL, cu sediul social in Brasov, Str. Carpenului 5 B, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/676/2015 cod unic de inregistrare nr. 34448409, este o societate înființată conform legislației române.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website și a aplicațiilor mobile prezentate mai jos. Accesul si/sau vizitarea acestui website de către Dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Prin accesarea website-ului și a aplicațiilor mobile sau a oricăror pagini din acesta, utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile de utilizare din versiunea curentă. Dacă utilizatorul nu este de acord cu vreun termen sau cu Termenii și Condițiile de utilizare, folosirea și/sau accesul la acest website trebuie întreruptă de către utilizator.

P.M.C. AMIGOS SRL (definit Casa Avram Iancu) în calitate de proprietar și administrator al website-ului și a aplicațiilor mobile casaavramiancu.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website și a aplicațiilor mobile, Politica de confidențialitate, Politica cookies, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

De aceea, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica Termenii și Condițiile de utilizare agreate.

Casa Avram Iancu își rezervă dreptul de a înceta sau de a restricționa operarea acestui website sau a aplicațiilor mobile și nu are nicio responsabilitate pentru disponibilitatea permanentă neîntreruptă sau neafectată a acestui website sau a aplicațiilor mobile și a conținutului său.

Prin utilizarea website-ului sau a aplicațiilor mobile, declarați că sunteți de acord cu colectarea, stocarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră astfel cum sunt descrise în Termenii și Condițiile de utilizare de mai jos.

În cazul în care NU sunteti de acord cu prezenta, vă rugăm să NU utilizați website-ul sau aplicațiile mobile în niciun fel.

Aplicabilitate

Termenii și Condițiile de utilizare prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile website-ului sau a aplicațiilor mobile din domeniul casaavramiancu.ro și pentru care are calitatea de autor, proprietar și administrator.

Drepturi de autor

P.M.C. AMIGOS SRL este proprietarul website-ului și a aplicațiilor mobile și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale.

Conținutul acestui website și a aplicațiilor mobile, reprezentând dar nelimitat la text, imagini, grafice, design-uri, clipuri audio/video, mărci înregistrate sunt proprietatea P.M.C. AMIGOS SRL.

Scopul folosirii

Conținutul și informațiile website-ului și a aplicațiilor mobile se adresează utilizatorilor personali, și nu profesioniștilor.

Conținutul website-ului și a aplicațiilor mobile nu poate fi descărcat, copiat, procesat, modificat sau distribuit în scopuri comerciale, cu excepția acelor secțiuni oferite special pentru descărcare și definite explicit pentru acest scop. Utilizatorii pot imprima părți ale website-ului și a aplicațiilor mobile pentru utilizare în scop personal și ne-comercial.

Este interzis să folosiți website-ul și aplicațiile mobile pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelator, abuziv, de harțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzis să utilizați website-ul și aplicațiile mobile în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Condiții de utilizare. Garanții și limitarea răspunderii

P.M.C. AMIGOS SRL nu garantează că website-ul și aplicațiile mobile, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la casaavramiancu.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul foloseste website-ul și aplicațiile mobile pe riscul propriu, P.M.C. AMIGOS SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului și aplicațiilor mobile sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe website și aplicațiilor mobile.

Casa Avram Iancu nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website și aplicațiilor mobile.

Casa Avram Iancu nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui website și aplicațiilor mobile. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe website și aplicațiilor mobile sau al actualizării diverselor pagini ale website-ului și aplicațiilor mobile.

Utilizatorul ia la cunoștiință faptul că website-ul și aplicațiile mobile reprezintă un mediu general de promovare și informare cu privire la activitatea Casa Avram Iancu, iar acesta nu este menit să angajeze juridic P.M.C. AMIGOS SRL în relația cu utilizatorii săi (în afara cazului în care se menționează contrariul).

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervăm dreptul de a anula promoția și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută.

Prețurile produselor de pe acest website și aplicațiile mobile pot suferi modificări neanunțate.

Preturile produselor afisate sunt exprimate in lei si contin TVA.

Promoțiile prezentate pe website și aplicațiile mobile sunt valabile în perioada de timp menționată expres și/sau în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

P.M.C. AMIGOS SRL nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice pierdere, daună, costuri, litigii, pretenții, indirect de nerespectarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Casa Avram Iancu nu iși asumă în niciun fel responsabilitatea pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile website-ului și aplicațiile mobile.

Securitate

Luăm toate măsurile de securitate necesare pentru protecția datelor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la website și aplicațiile mobile este realizat prin intermediul paginilor securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat lângă câmpul de adresa a website-ului.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui website și aplicațiilor mobile și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Link-uri – acest website și aplicațiile mobile conține link-uri către alte website-uri. Casa Avram Iancu nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal de pe acest website.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Casa Avram Iancu își declină în mod special orice răspundere dacă acest website și aplicațiile mobile încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale unei terțe părți; conțin informații inexacte, incomplete sau înșelătoare; nu au caracter comercial sau nu raspund îndeplinirii unui anumit scop; nu oferă o securitate adecvată; conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sunt licențioase sau calomnioase.

Normele expuse în prezentul text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe website-ul și aplicațiile mobile casaavramiancu.ro

Comunicări

Utilizatorii website-ului și aplicațiilor mobile pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura website-ului și aplicațiilor mobile, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viata privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Casa Avram Iancu sau ale unor terțe părți și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate.

Casa Avram Iancu își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Minori

P.M.C. AMIGOS SRL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. P.M.C. AMIGOS SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un website și aplicații mobile o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

P.M.C. AMIGOS SRL este proprietarul de drept al www.casaavramiancu.ro și al aplicațiilor mobile, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure confidențialitatea, securitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Pentru a vă informa în legatură cu modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să consultați Protecția datelor disponibile pe website-ul și aplicațiile mobile noastre.

În momentul accesării website-ului și aplicațiile mobile, anumite date pot fi și sunt în mod automat transmise de către browser-ul dumneavoastră și sunt colectate și stocate. Aceste date includ, fără a se limita la:

  • tipul browser-ului și versiunea sa;
  • tipul de aparat utilizat și sistemul de operare;
  • data și ora accesării website-ului;
  • locația dumneavoastră.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul P.M.C. AMIGOS SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată de competența instanței judecătorească din aceeași structura administrativă cu sediul in Brasov, Str. Carpenului 5 B.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă Termenii și Condițiile de utilizare fară nicio obiecție, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract încheiat valabil.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul și aplicațiile mobile casaavramiancu.ro.